Boerderijweetjes

Wist jij dat...

1.

Hoe kunnen de boer en boerin de koeien uit elkaar houden?


Al onze koeien krijgen een naam, bijvoorbeeld Vicky of Eva. Wanneer er meerdere koeien zijn met dezelfde naam komt er een nummer achter, bijvoorbeeld Vicky 1 of Eva 3. Het is voor ons wel moeilijk om al deze namen te onthouden, daarom krijgen de koeien gele oorbellen in. Op deze oorbellen staan allerlei cijfers en die zijn bij elke koe weer anders. Wanneer wij de cijfers invoeren in de computer kunnen wij direct zien hoe de koe heet en wanneer zij geboren is.


Elke koe heeft ook een eigen karakter en uiterlijk waar de boer/boerin de koeien aan kan herkennen.

2.

Van kalf naar koe


De baby van een koe noemen we een kalfje.

Als het kalfje 1 a 1,5 jaar oudis noemen we haar een pink(puber).

Als een pink voor de eerste keer een kalfje krijgt noemen we haar een vaars.

Wanneer de vaars voor de tweede keer moeder wordt ma ze eindelijk koe genoemd worden. 

3.

Gras


Koeien vinden gras het lekkerst. Tussen april en oktober eten de koeien gras in de weilanden. In de winter, als alle koeien op stal staan, krijgen ze kuilgras. Kuilgras is gras dat in de zomer of in het voorjaar is gemaaid en op een grote hoop(kuil) wordt gereden. De kuil wordt afgedekt met plastic zodat het gras lekker blijft.

Een koe eet gemiddeld 60 kg gras per dag. 

Onze koeien krijgen ook nog mais, brokken en meel voor extra energie

4.

Wat doet een koe de hele dag?

* 9 - 18 uur liggen

* 20 minuten slapen

* 30 - 100 liter water drinken

* 4 - 9 uur eten

* 4 - 9 uur herkauwen

5.

Wanneer geeft een koe melk?

Koeien geven alleen melk wanneer zij een kalfje hebben gekregen.

Ongeveer 305 dagen na afklaving is de natuurlijke melkproductie van de koe zo laag dat ze in droogstand gaat. 

Dit wil zeggen dat de koe 2 maanden geen melk geeft voor dat ze weer een kalfje krijgt en de cyclus opnieuw begint.

6.

Hebben koeien net zo'n gebit als mensen?


Een koe heeft geen boventanden.

Ze heeft een onderkaak met 12 kiezen en 8 snijtanden.

De bovenkaak heeft alleen 12 kiezen maar geen snijtanden.

De bovenkaak heeft verder een gladde harde rand waartegen het gras of hooi met de snijtanden gesneden wordt. Daarna slikt ze het gras snel door.

7.

Heeft een koe ook 1 maag net als de mens?


Nee, een koe heeft 4 magen. De pens, de netmaag, de boekmaag en de lebmaag. De eerste maag is een opslagplaats. Wanneer de koe vervoglens gaat liggen komt het eten in de tweede maag. De koe boert hierna steeds ballen gras op. Deze ballen herkauwt de koe in de mond. Na een lange tijd herkauwen komt het gras in de derde maag. Deze heet de boekmaag omdat er allemaal vouwen in de maag zitten die lijken op bladzijden van een boek. In deze maag wordt het vocht uit het voedsel gehaald. Hierna kom thet voedsel in de laatste maag.

8.

Kunnen koeien alle kleuren zien?


Koeien kunnen de kleuren groen, geel en blauw zien. De kleur rood kunnen ze minder goed zien.

Het is dus een fabeltje dat stieren agressief worden van de kleur rood. De stier reageer op het wapperen van het doek en niet op de kleur.

9.

Hoe oud worden koeien gemiddeld op onze boerderij?

De oudste koe op onze boerderij was 15 jaar oud en was eigenlijk een uitzondering.

Gemiddeld worden koeien bij ons 9 jaar oud.

De leeftijd van een koe kan worden berekend door naar de tanden en/of de gevormde hoornringen te kijken. De hoornringen kan je vergelijken met een boom die ieder jaar één extra ring om de stam krijgt.

10.

Leven koeien graag alleen of in de kudde ?

Koeien zijn van nature erg sociaal. Ze leven in kuddes van 20 tot 30 dieren en kunnen hechte vriendschappen vormen met andere dieren in hun kudde. Je kunt zien dat koeien het goed met elkaar kunnen vinden als ze elkaar likken en zichtbaar samen op trekken. 


Op onze boerderij zie je ook dat sommige koeien echt graag met elkaar op trekken. Ze lopen samen buiten, gaan samen eten en gaan samen slapen. 

11.

Hoeveel liter melk geeft een koe?


Vroeger moesten de boer en boerin alle koeien één voor één met de hand melken. Tegenworodig hebben we een melkmachine die dit werk wat makkelijker maakt. Wel moeten wij nog de melkstellen per koe aan de spenen hangen. Wij hebben geen melkrobot. Een melkkoe geeft gemiddeld 9500 liter melk per jaar. Dit is tussen de 20 en 25 liter per dag. Alle melk wordt verzameld in een grote tank. Deze tank wordt om de 2 dagen leeggehaald, waarna de melk verwerkt wordt in de fabriek.

12.

Hoeveel kalfjes krijgt een koe gemiddeld per keer?


Meestal krijgt een koe één kalfe per keer. Soms komt het voor dat er een tweeling geboren wordt. Dit gebeurd ook af en toe op onze boerderij. Meestal hebben de tweelingen wat extra aandacht nodig tijdens de eerste weken na de afkalving.

En met hoge uitzondering komt het wel eens voor dat er boerderijen zijn waar een koe een drie- of vierling krijgt. Dit is bij ons op de boerderij nog nooit voorgekomen.