Thuisbegeleiding

 • Heeft u moeite zich staande te houden in onze maatschappij en merkt u dat u het moeilijk vindt om het overzicht te houden. Misschien is het tijd om hulp te vragen. Naast dagbesteding biedt de zorg boerderij Den Hof ook persoonlijke ondersteuning. Wij bieden vraaggericht hulpverlening bij u aan huis (of mogelijk op de zorgboerderij), afhankelijk van de hulpvraag.  
 •  
 • Wij bieden ondersteuning op diverse leefgebieden waar u tegen aan kan lopen. Samen met u onderzoeken we waarbij u hulp nodig heeft. Daarbij richten wij ons op het vergroten van uw zelfredzaamheid.
 • Wij zullen u indien nodig, helpen om de indicatie bij de gemeente aan te vragen.
 •  
 • Samen met u onderzoeken we uw hulpvraag en wens. Naar aanleiding hiervan maken we een plan hoe we dit vorm gaan geven. We spreken doelen en termijnen af waarbinnen we uw doel willen bereiken. Aan het eind van deze periode bespreken we hoe ver we zijn gekomen en wat nog nodig is. Tussentijds maken we de balans op en kunnen we bijsturen waar nodig. U houdt ten alle tijde de regie.
 •  
 • Spreekt deze manier van begeleiding u aan, dan kan u zich aanmelden bij de gemeente en die zal beslissen of u in aanmerking komt voor persoonlijke begeleiding. (De mogelijkheid bestaat dat wij u helpen u met deze aanmelding.) Door middel van een intakegesprek beslissen wij of wij aan uw hulpvraag kunnen voldoen. Krijgt u al hulp van een andere instantie, dan streven wij er naar om met uw goedvinden, samen te werken.
 • Wij streven er na om u zo snel mogelijk op de juiste manier te helpen.
 •   
 • Hulpvraaggericht ondersteunen op diverse leefgebieden:
 • - Praktisch functioneren
  •    -> De administratie (overzicht krijgen van facturen, contracten, verzekeringen, enzovoort);
  •    -> Boodschappen doen
 • - Psychisch functioneren
  •    -> Ondersteuning om positiever in het leven te staan.
 • - Sociaal functioneren
  •    -> Contact leggen met mensen in de omgeving
 • - Ouderschap
  •    -> Ondersteuning kan geboden worden bij gedrag van kind/puber
 • - Huisvesting
  •    -> Samen zoeken naar nieuwe mogelijkheden van huisvesting
 • - Financiën
  •    -> Uitgavenpatroon inzichtelijk maken en eventueel bijwerken
  •    -> Ondersteuning bieden bij mogelijke betalingsachterstand
  •    -> Contact leggen met instanties
 • - Zingeving
 • - Lichamelijk functioneren
 • - Dagbesteding
 • - Verslaving
 • - Maatschappelijke participatie  
  •    -> Samen zoeken naar passend vrijwilligerswerk
  •    -> Mogelijk betaald werk vinden.

 

 • Nb. Niet genoemde hulpvragen zijn bespreekbaar.  tot de mogelijkheden.
 • Andere hulpvragen zijn ook denkbaar