Dagbesteding

  • Zorgboerderij Den Hof is een melkveehouderij die naast het verzorgen van hun vee, als zorgboerderij  ondersteuning biedt aan mensen met een hulpvraag. Men kan kiezen voor dagbesteding of persoonlijke ondersteuning. De zorg die wij bieden richt zich op de mogelijkheden van de hulpvrager op korte termijn maar ook voor de toekomst.  Wij vinden het belangrijk om daarbij rekening te houden met de persoonlijke wensen van de cliënt.  Wij zijn gespecialiseerd in verslavingszorg, burn-out klachten, praktisch functioneren en geestelijke ondersteuning.
  • Wij zullen u indien nodig, helpen om de indicatie bij de gemeente aan te vragen.
  •  
  • Als zorgboerderij bieden wij een vorm van dagbesteding, hier voor zijn wij 5 dagen, maandag tot en met vrijdag, beschikbaar. Samen met u onderzoeken we uw hulpvraag en wens. Naar aanleiding hiervan maken we een plan hoe we dit vorm gaan geven. We spreken doelen en termijnen af waarbinnen we uw doel willen bereiken. Aan het eind van deze periode bespreken we hoe ver we zijn gekomen en wat nog nodig is om verder te kunnen ontwikkelen. Tussentijds maken we de balans op en kunnen we bijsturen waar nodig.  U houdt ten alle tijde de regie.
  •    
  • Spreekt deze manier van begeleiding u aan, dan kan u zich aanmelden bij de gemeente en die zal beslissen of u in aanmerking komt voor dagbesteding en op welke beschikking u recht heeft. Deze beschikking bepaald de intensiviteit van uw dagbesteding, dus de hoeveel dagen er word geschat per week nodig te hebben om aan u doelen te kunnen werken. Door middel van een intakegesprek beslissen wij of wij aan uw hulpvraag kunnen voldoen. Krijgt u al hulp van een andere instantie, dan streven wij er naar om met uw goedvinden, samen te werken. Vervolgens is er de mogelijkheid om maximaal 3 dagen proef te draaien, zo kunt u zien of de werkzaamheden die wij bieden u schikken en of wij denken de juiste hulp en ondersteuning te kunnen bieden.