Dagbesteding

Zorgboerderij Den Hof is een melkveehouderij die naast het verzorgen van hun vee, als zorgboerderij  ondersteuning biedt aan mensen met een hulpvraag. Men kan kiezen voor dagbesteding of persoonlijke ondersteuning. De zorg die wij bieden richt zich op de mogelijkheden van de hulpvrager op korte termijn maar ook voor de toekomst.  Wij vinden het belangrijk om daarbij rekening te houden met de persoonlijke wensen van de cliënt.  Wij zijn gespecialiseerd in verslavingszorg, burn-out klachten, praktisch functioneren en geestelijke ondersteuning.

Wij zullen u indien nodig, helpen om de indicatie bij de gemeente aan te vragen.

Als zorgboerderij bieden wij een vorm van dagbesteding, hier voor zijn wij 5 dagen, maandag tot en met vrijdag, beschikbaar.

Samen met u onderzoeken we uw hulpvraag en wens. Naar aanleiding hiervan maken we een plan hoe we dit vorm gaan geven. We spreken doelen en termijnen af waarbinnen we uw doel willen bereiken. Aan het eind van deze periode bespreken we hoe ver we zijn gekomen en wat nog nodig is. Tussentijds maken we de balans op en kunnen we bijsturen waar nodig.  U houdt ten alle tijde de regie.

Spreekt deze manier van begeleiding u aan, dan kan u zich aanmelden bij de gemeente en die zal beslissen of u in aanmerking komt voor dagbesteding en hoe zwaar uw beschikking zal gaan zijn. Deze beschikking bepaald de intensiviteit van uw dagbesteding, aan hoeveel dagen er word geschat  per week nodig te hebben om aan u doelen te kunnen werken. Door middel van een intakegesprek beslissen wij of wij aan uw hulpvraag kunnen voldoen. Krijgt u al hulp van een andere instantie, dan streven wij er naar om met uw goedvinden, samen te werken.  Vervolgens is er de mogelijkheid om maximaal 3 dagen proef te draaien, zo kunt u zien of de werkzaamheden die wij bieden u schikken.

Hoe ziet een werkdag eruit:

We starten de dag rond 9 uur, rond deze tijd komen de hulpboeren binnen en kunnen onder het nut van een kopje koffie, thee of water even landen en wakker worden. Als we compleet zijn starten we met inchecken, hierbij gaan we een voor een iedereen rond met de vraag hoe ze erbij zitten en of er dingen zijn waar we rekening mee kunnen houden. Als iedereen is geweest beginnen we met het onderverdelen van de taken die op de lijst staan.  De werkzaamheden proberen we zo goed mogelijk aan te laten sluiten op ieders individuele doelen.

De werkzaamheden op de boerderij bestaan onder andere uit: 

 1. Verzorging van de dieren: melk en voer geven aan de kalfjes, zo nodig uitmesten van stallen, verplaatsen van koeien in het buitengebied en controleren van hun welzijn

 2. Werken in de stal of in de moestuin

 3. Schoonhouden van de gezamenlijke ruimtes (kantine/sanitair)

 4. Onderhouden van de weilanden

 5. Bos- en landschapsonderhoud (in samenwerking met Brabants Landschap)

 6. Onderhoud aan gereedschappen

 7. Diverse technische klussen.

Om 11uur is er een korte pauze van 15 minuten, hierbij wordt gekeken hoe ver we zijn met de taken en eventueel indien nodig nieuwe taken verdeeld, ook gaan we hierna voorbereidingen treffen voor de gezamenlijke lunch, denk hierbij aan  tafeldekken, koffie zetten ed.

Om 12uur gaan we met heel de groep lunch, deze lunch met warme soep is vanuit de boerderij en is met alles erop en eraan, na half 1 mag iedereen weer van tafel en wordt er gekeken hoe zit iedereen er bij, wie kunnen wat doen. En zo gaat de middag veder met werkzaamheden, sommige waren nog bezig met iets van de ochtend en andere kunnen aan een nieuwe uitdaging beginnen.

Uit eindelijk sluiten we gezamenlijk de dag om kwart voor 3 af, hierbij controleren we welke werkzaamheden zijn afgerond, of er bijzonderheden waren en gaan we iedereen af om te vragen hoe zij/hij naar huis gaat.

Naast een uitgebreid en zo gestructureerd mogelijke dag opvulling bieden wij ook 1 op 1 begeleiding, zo wordt er tijdens het werk rekening gehouden met je doelen en is er altijd ruimte voor een gesprek als je ergens mee zit. Ook is er altijd begeleiding aanwezig waar je op af kunt stappen als je vast loopt. Daarnaast proberen wij iedereen een zo fijn mogelijke dag te geven binnen een veilige en prettige omgeving waar familie gevoel op 1 staat. 

Hier naast bieden wij nog losse projecten. zoals:

 • Een mogelijkheid om te wandelen met onze wandelcoach
 • 2x per jaar een leuk geroepsuitje
 • cadeautjes rondom feest- en verjaardagen.
 • 1x per jaar een Familie dag, dit wordt vaak gecombineerd met uit naar buiten laten van de koeien in het voorjaar.
 • Gesprek met een ervaringsdeskundige
 • Contact met lotgenoten
 • re-integratie coaching
 • Eetkamer project